โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

Watnoinoppakhun School

ธนาคารโรงเรียนวัดน้อยนพคุณได้รับรางวัลการออมดีเด่นเขตกรุงเทพมหานคร (นร.ไม่เกิน 1000 คน)โครงการโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2561

วันที่ 20 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 801

ธนาคารโรงเรียนวัดน้อยนพคุณได้รับรางวัลการออมดีเด่นเขตกรุงเทพมหานคร (นร.ไม่เกิน 1000 คน)


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้คลายเครียดหลังเลิกสอบกันค่ะ แข่งขันทำยำสามแซบ. แซบเจ๋งมากๆๆๆ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนได้ใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จัดขึ้นทีที่ค่าย หัตถวุฒิ สระบุรี วันที่ 1-3 กันยายน 2559
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่