โปรแกรม Bookmark2551

ผู้เข้าชม : 1047

เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดใหญ่ ให้แตกไฟล์ก่อน

1.โดยลงโปรแกรมAccess Runtime_X32_en-us ก่อน http://drive.google.com/open?id=1o9ZQUY-C0MtAnqnbHU5J07DJGWdS3RkJ
2.แล้วค่อยลงโปรแกรม Bookmark2551setup http://drive.google.com/open?id=1UW9MjLJ62PvZLWT2aLlYuqtMj41mQXx0

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง