ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารน้องๆ