โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2565