โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมยุทธศึกษาทหารบท นำโดยพลตรี