กิจกรรม

ปีการศึกษา 2566 |

ลูก น.ค. จับมือกัน
ทำความดี มีจิตอาสา
🗓️ 4 ธ.ค. 66

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566
🗓️ 4 ธ.ค. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  30  พ.ย. 66
🗓️ 4 .ค. 66

กิจกรรมวันลอยกระทง
🗓️ 27 พ.ย. 66

ลงพื้นที่วันลอยกระทง
🗓️ 27 พ.ย. 66

กิจกรรมแสดงดนตรี
แห่กฐินออกพรรษา
🗓️ 25 พ.ย. 66

พิธีเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและะเสริมสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี  2566
🗓️ 25 พ.ย. 66

ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
🗓️ 25 พ.ย. 66

ถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์)
🗓️ 24 พ.ย. 66

ถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
🗓️ 24 พ.ย. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  23  พ.ย. 66
🗓️ 16 พ.ย. 66

การประเมินครูผู้ช่วย
🗓️ 23 พ.ย. 66

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
🗓️ 23 พ.ย. 66

DPU  Openhouse Level Up Game Day
🗓️ 23 พ.ย. 66

การเปิดบัญชีและสลากออมสิน
🗓️ 22 พ.ย. 66

โรงเรียนคู่พัฒนา (โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
🗓️ 21 พ.ย. 66

การประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม จิตอาสา
🗓️ 21 พ.ย. 66

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดและมอบหนังสือ
🗓️ 21 พ.ย. 66

การอบรมมะเร็งปากมดลูก วัณโรคและ
โรคเอดส
🗓️ 21 พ.ย. 66

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
🗓️ 18 พ.ย. 66

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/66
🗓️ 16 พ.ย. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  16  พ.ย. 66
🗓️ 16 .. 66

แนะแนวการรับราชการทหารเพื่อสอบนายร้อย นายสิบทหารบก
🗓️ 15 พ.ย. 66

นักบาสเกตบอลหญิงเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน
🗓️ 14 พ.ย. 66

การรับมอบทุนการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด...
🗓️ 14 พ.ย. 66

กิจกรรมเล่นเนตรีแห่นาค
🗓️ 11 พ.ย. 66

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
🗓️ 10 พ.ย. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  9  พ.ย. 66
🗓️ 09 พ.ย. 66

รางวัลออมชมเชย จากธนาคารออมสิน
🗓️ 08 พ.ย. 66

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567
🗓️ 08 พ.ย. 66

การต้องรับบุคลากรใหม่
🗓️ 07 พ.ย. 66

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
🗓️ 06 พ.ย. 66

แสดงความยินดีกับนักบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 04 พ.ย. 66

ผู้อำนวยการกล่าวโอวาท เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
🗓️ 01 พ.ย. 66

ต้อนรับผู้อำนวยการ
🗓️ 31 ต.ค. 66

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566
🗓️ 25 ก.ย. 66

การประเมิน วPA ประจำปีงบประมาณ 2566
🗓️ 19 ก.ย. 66

กิจกรรมมุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 08 ก.ย. 66

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
🗓️ 06 ก.ย. 66

ทีมบาสเกตบอลหญิง
"แชมป์ทุกรายการ"
🗓️ 30-31 ส.ค. 66

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
🗓️ 25 ส.ค. 66

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
🗓️ 18 ส.ค. 66

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
🗓️ 11 ส.ค. 66

กิจกรรมวันรักโรงเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา
🗓️ 11 ส.ค. 66

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ
🗓️ 11 ส.ค. 66

ขอแสดงความยินดีกับนักบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 02 ส.ค. 66

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
🗓️ 27 ก.ค. 66

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 27 ก.ค. 66

กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย
🗓️ 26 ก.ค. 66

กิจกรรมวันสายใยสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันเพื่อลูกรัก"
🗓️ 18 มิ.. 66

กิจกรรมพิธีไหว้ครู
🗓️ 08 มิ.. 66

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
🗓️ 08 มิ.ย. 66

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
🗓️ 02 มิ.. 66

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
🗓️ 02 มิ.ย. 66

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
🗓️ 31 .ค. 66

มอบทุนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
🗓️ 20 พ.ค. 66

กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาาชน
🗓️ 24 เม.ย. 66

แชมป์บาส 3x3
🗓️ 04 เม.. 66

ขอแสดงความยินดีกับนักบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 04 เม.ย. 66