ข่าวล่าสุด |

นางสุวีรยา   ชุติวัฒน์โสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัคร | ดูทั้งหมด

กิจกรรม | ดูทั้งหมด

โครงการ Math one back to school ปี 15 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
🗓️ 17 มิ.ย. 67

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
🗓️ 17 มิ.ย. 67

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูฯ
🗓️ 16 มิ.ย. 67

ผลการประกวดผลงานวีดิทัศน์สั้น "การสร้าง Soft Power
🗓️ 16 มิ.ย. 67

กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง "วันเพื่อลูกรัก" ครั้งที่ 1/2567
🗓️ 16 มิ.ย. 67

การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 1/2567
🗓️ 16 มิ.ย. 67

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4  ประจำปีการศึกษา 2567
🗓️ 13 มี.ค. 67

การแก้ไขผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ o,ร,มผ
🗓️ 12 มี.ค. 67

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ม.1 และ ม.2
🗓️ 07 มี.ค. 67

การรับเกียรติบัตรทัศนศึกษาสายศิลป์
🗓️ 06 มี.ค. 67

การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน
🗓️ 01 มี.ค. 67

กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 01 มี.ค. 67