ข่าวล่าสุด |

นางสุวีรยา   ชุติวัฒน์โสภณ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัคร | ดูทั้งหมด

กิจกรรม | ดูทั้งหมด

ลูก น.ค. จับมือกัน
ทำความดี มีจิตอาสา
🗓️ 4 ธ.ค. 66

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566
🗓️ 4 ธ.ค. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  30  พ.ย. 66
🗓️ 4 ธ.ค. 66

กิจกรรมวันลอยกระทง
🗓️ 27 พ.ย. 66

ลงพื้นที่วันลอยกระทง
🗓️ 27 พ.ย. 66

กิจกรรมแสดงดนตรี
แห่กฐินออกพรรษา
🗓️ 25 พ.ย. 66

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สพม.กท.1
🗓️ 25 .. 66

การประเมิน วPA ประจำปีงบประมาณ 2566

🗓️ 19 ก.. 66

มุทิตาคารวะ
ปีการศึกษา 2566
🗓️ 08 ก.ย. 66

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง...
🗓️ 06 ก.ย. 66

การรับมอบรางวัลบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 05 ก.ย. 66

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
🗓️ 25 .ค. 66