กิจกรรม

ปีการศึกษา 2567 |

โครงการ Math one back to school ปี 15 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
🗓️ 17 มิ.ย. 67

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
🗓️ 17 มิ.ย. 67

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูฯ
🗓️ 16 มิ.ย. 67

ผลการประกวดผลงานวีดิทัศน์สั้น "การสร้าง Soft Power
🗓️ 16 มิ.ย. 67

กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง "วันเพื่อลูกรัก" ครั้งที่ 1/2567
🗓️ 16 มิ.ย. 67

การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 1/2567
🗓️ 16 มิ.ย. 67

การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ณ โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระราชอุปถัมภ์ฯ
🗓️ 14 มิ.ย. 67

กิจกรรม พิธีไหว้ครู
ประกวดพานไหว้ครู
และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🗓️ 13 มิ.ย. 67

การร่วมแสดงความยินดีกับนักบาสเกตบอลทีมชาติไทย รางวัล "ชนะเลิศ"
ASIAN SCHOOL GAME 2024
🗓️ 10 มิ.ย. 67

กิจกรรม "อ่านดีมีความสุข สนุกสไตล์ น.ค." 
วันงดสูบบุหรี่โลก
🗓️ 04 มิ.ย. 67

กิจกรรม "อ่านดีมีความสุข สนุกสไตล์ น.ค."
วันวิสาขบูชา
🗓️ 31 พ.ค. 67

การประชุมครู 5/2567
🗓️ 04 มิ.ย. 67

กิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
🗓️ 30 พ.ค. 67

โครงการนักเรียนกรุงเทพปลอดภัย
🗓️ 30 พ.ค. 67

ประชุมคัดเลือก
ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร
🗓️ 29 พ.ค. 67

พิธีส่งมอบตำแหน่งและประดับปลอกแขนให้คณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2567
🗓️ 27 พ.ค. 67

การมอบทุนการศึกษา
🗓️ 24 พ.ค. 67

การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
🗓️ 24 พ.ค. 67

การประชุมกลุ่มสาระฯ
เรื่องการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการจัดกิจกรรม
🗓️ 23 พ.ค. 67

กิจกรรมเวียนเทียน 
ปีการศึกษา 2567
🗓️ 21 พ.ค. 67

การเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2567
🗓️ 16 พ.ค. 67