พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5

พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4

พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. สัญจร ครั้งที่ 3

พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2

พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1