WNK Gallery

ปีการศึกษา 2566 |

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4  ประจำปีการศึกษา 2567
🗓️ 13 มี.ค. 67

การแก้ไขผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ o,ร,มผ
🗓️ 12 มี.ค. 67

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ม.1 และ ม.2
🗓️ 07 มี.ค. 67

การรับเกียรติบัตรทัศนศึกษาสายศิลป์
🗓️ 06 มี.ค. 67

การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน
🗓️ 01 มี.. 67

กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 01 มี.ค. 67

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
🗓️ 29 ก.พ. 67

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4  ฝ่าย
🗓️ 28 ก.พ. 67

การประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
🗓️ 27 ก.พ. 67

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
🗓️ 27 ก.พ. 67

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์
🗓️ 22 ก.พ. 67

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

🗓️ 23 ก.พ. 67

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2567
🗓️ 19 ก.พ. 67

กิจกรรม การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  71
🗓️ 19 ก.พ. 67

การมอบทุน Aerosoft Give Scholaships
🗓️ 16 ก.พ. 67

กิจกรรมการออกแนะแนวรร.วัดประชาระบือธรรม
🗓️ 13 ก.พ. 67

กิจกรรมแนะแนวมหาวิทยาลัยหอการค้า
🗓️ 12 ก.พ. 67

กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 09 ก.พ. 67

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที🗓️ 08 ก.พ. 67

กิจกรรม Big Cleaning Day
🗓️ 07 ก.พ. 67

การประชุมโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย
🗓️ 07 ก.พ. 67

การตรวจเยี่ยมของสน.สามเสน
🗓️ 06 ก.พ. 67

การประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งชมรมโดรนฯ
🗓️ 30 ม.ค. 2567

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตและแนะนำสภานักเรียน
🗓️ 02 ก.พ. 67

ศูนย์การแข่งขันตลกและมายากล  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
🗓️ 29 ม.ค. 67

สนามสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
🗓️ 28 ม.ค. 67

กิจกรรมการออกแนะแนวรร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
🗓️ 26 ม.ค. 67

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2567
🗓️ 25 ม.ค. 67

กิจกรรมการออกแนะแนวโรงเรียนช่างอากาศอำรุง
🗓️ 24 ม.ค. 2567

กิจกรรมการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนน (Honda)
🗓️ 24 ม.ค. 67

การประชุมเตรียมความพร้อม open house และ หลักสูตร 2567
🗓️ 23 ม.ค. 67

กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนลินคอล์น เฮาส์
🗓️ 22 ม.ค. 67

พิธีรับเกียรติบัตรธรรมศึกษาตรี-โท-เอกและมอบทุนการศึกษา
🗓️ 19 ม.ค. 67

กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
🗓️ 18 ม.ค. 67

กิจกรรมตอบคำถามวันครูของนศ.ฝึกสอน
🗓️ 17 ม.ค. 2567

กิจกรรมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น
🗓️ 15 ม.ค. 67

กิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ของบุคลากร
🗓️ 12 ม.ค. 67

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
2567
🗓️ 12 ม.ค. 67

การศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
🗓️ 09 ม.ค. 67

การมอบสลากออมสินให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล
🗓️ 01 ม.ค. 67

กิจกรรมการอบรม 1  ครู 1 นักจิตวิทยา
🗓️ 23 ธ.ค. 2566

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
🗓️ 25 ธ.ค. 2566

กิจกรรมกีฬาสี
ประจำปี 2566
🗓️ 22 ธ.ค. 66

กิจกรมกีฬาสี
(รอบคัดเลือก)
🗓️ 19 ธ.ค. 66

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.นครนายก
🗓️ 15 ธ.ค. 66

กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา
🗓️ 07 ธ.ค. 66

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
🗓️ 04 ธ.ค. 2566

ประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2
🗓️ 03 ธ.ค. 2566

กิจกรรมลูก น.ค. ทำความดี มีจิตอาสา
🗓️ 01 ธ.ค. 66

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักศึกษาสังเกตการสอน

 🗓️ 28 พ.ย. 66

กิจกรรมวันลอยกระทง
🗓️ 27 พ.ย. 66

กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
🗓️ 24 พ.ย. 66

กิจกรรม Open House DPU
🗓️ 23 พ.ย. 2566

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/66

🗓️ 23 พ.ย. 2566

การเปิดบัญชีธนาคารออมสินให้กับนักเรียน
🗓️ 22 พ.ย. 66

การส่งครูกฤษดา เข้าทำหน้าที่ที่โรงเรียนทาวิทยาคม
🗓️ 20 พ.ย. 66

การเปิดบัญชีและซื้อสลากออมสิน ให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล
🗓️ 14 พ.ย. 66

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
🗓️ 08 พ.ย. 66

การต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุวีรยา
ชุติวัฒน์โสภณ

🗓️ 31 ต.ค. 2566

การประเมิน วPA ประจำปีงบประมาณ 2566

🗓️ 19 ก.ย. 2566

มุทิตาคารวะ
ปีการศึกษา 2566
🗓️ 08 ก.ย. 66

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง...
🗓️ 06 ก.ย. 66

การรับมอบรางวัลบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 05 ก.ย. 66

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
🗓️ 25 ส.ค. 66

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

🗓️ 18 ส.ค. 2566

กิจกรรมวันรักโรงเรียน,งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา,มอบทุนการศึกษา

🗓️ 11 ส.ค. 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
🗓️ 11 ส.ค. 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 - แห่เทียนจำนำพรรษา
🗓️ 27 ก.ค. 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่
คู่วันภาษาไทย
🗓️ 26 ก.ค. 2566

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา 2566
🗓️ 21 ก.ค. 2566

พิธีสวนสนามลูกเสือ 2566
🗓️ 30 มิ.ย. 2566

กิจกรรมวันยาเสพติด
🗓️ 26 มิ.ย. 2566

กิจกรรมคัดเลือกบาส 3x3 ตัวแทนเขตดุสิต
🗓️ 24 มิ.ย. 2566

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
🗓️ 18 มิ.ย. 2566

กิจกรรม Clean&Clear
🗓️ 16 มิ.ย. 2566

กิจกรรมไหว้ครู,มอบทุนการศึกษา
🗓️ 08 มิ.ย. 2566

กิจกรรมทำพาน และประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

🗓️ 13 มิ.ย. 2566

กิจกรรมถวายพระพรพระราชินี,เวียนเทียน,วันวิสาขบูชา
🗓️ 02 มิ.ย. 2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

🗓️ 31 พ.ค. 66

มอบทุนการศึกษา ชมรมพาณิชย์พระนครและคุณมงคลวิทย์
🗓️ 20 พ.ค. 66

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
🗓️ 05 พ.ค. 66

งานทำบุญ โดยชมรมครูเก่า นค.
🗓️ 13 พ.ค. 66

CSR ประปาเพื่อประชาชน
🗓️ 24 เม.ย. 66